[17-07-56]
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทองประทาน โดย พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี และคณะ เพื่อการศึกษาชาวฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2556

อ่านต่อ
[07-09-55]
ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิทองประทานฯ ประจำปี 2555

อ่านต่อ
[14-02-55]
ทุนการศึกษามูลนิธิทองประทาน โดย พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี และคณะผู้ก่อตั้ง เพื่อการศึกษาชาวฉะเชิงเทรา ประจำปี 2555

อ่านต่อ
[09-07-54]
ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิทองประทานฯ ประจำปี2554

อ่านต่อ
[29-04-52]
อภิสราไข่เค็ม
โดย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางสวน

อ่านต่อ
[29-04-52]
ผ้าใยกัญชง
โดย กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านไม้สระแดง

อ่านต่อ
[29-04-52]
น้ำบ๊วยธรรมชาติ
โดย กลุ่มสตรีแม่บ้านบางกรูดสามัคคี

อ่านต่อ
[02-04-52]
ไข่เค็มกลิ่นใบเตย "บ้านโพธิ์"
โดย กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแสนภูดาษ

อ่านต่อ